Kolegiji Strateški menadžment

Banner

Opis

Materijali

Komentari

InfoStrateški menadžment ćeš svladati bez poteškoća. Zbog zanimljivih predavanja i analiza poslovnih slučajeva ovaj kolegij je sve samo ne dosadan.

Mi smo ti pripremili sve što ti treba za uspješno polaganje ovog ispita. Pročitaj naše savjete i baci pogled na naše skripte.

Kako učiti strateški menadžment?

Obvezna literatura. Buble, M. (ur.) (2010), Strateški menadžment, Zagreb: Sinergija

Prezentacije. Isprintaj prezentacije i zabilježi stvari na koje profesori stavljaju naglasak, jer se upravo takva pitanja pojavljuju na kolokvijima/ispitu.

Skripta. Dolje možeš pronaći neke od najpoznatijih skripti.

Kako položiti strateški menadžment?

Ispit/kolokvij. Kolokviji i ispit razlikuje se od profesora do profesora. Najčešći koncept su esejska pitanja u kojima se objašnjava određen pojam. Minimalna razina znanja za prolaz je 50% zadovoljavajućih odgovora.

Projektni zadatak/audit. Rad na seminarskoj nastavi nosi 10% ocjene, to podrazumijeva izradu vlastitog strateškog audita. Još 10% ocjene nosi sudjelovanje na nastavi.


Štreber Rajko

Beskorisna info: Na njemačkom samo srijeda ("Mitwoch") nema riječ "Tag" u sebi. :) A sad skini skriptu i pročitaj nešto korisnije.


Strategija za prolaz
Skripta po predavanjima i knjizi
Skripta  |  18/05/2024  |  32 stranica
0
0


Nemamo ono što si tražiš? Javi nam što ti treba ili nam pošalji skriptu koju nemamo.

ECTS:
6
Semestar:
8
Preduvjet:
organizacija i osnove menadžmenta
Kolokvij:
DA
Usmeni:
NE
Projekt:
NE

Povezani postovi