Kolegiji Monetarna politika

Banner

Opis

Materijali

Komentari

InfoMonetarna politika je jako zanimljiv i koristan kolegij. Učenje ti neće biti dosadno jer je ovaj kolegij mix teorije, grafova i zadataka!

Mi smo ti pripremili sve što ti treba za uspješno polaganje ovog ispita. Pročitaj naše savjete i baci pogled na naše skripte.

Kako učiti monetarnu politiku?

Obvezna literatura.

  • Lovrinović, I., Ivanov, M.: “Monetarna politika”, RRIF plus d.o.o., prosinac 2009. (osim za dio gradiva na koje se odnose aktualne promjene vezane uz instrumente monetarne politike HNB i strukturu monetarnih agregata u Hrvatskoj – to gradivo studenti uči se u skladu s niže navedenim uputama pod 2 i 3
  • NOVO- instrumenti monetarne politike – instrumenti objavljeni na web stranicama HNB-a
  • Struktura monetarnih agregata u Hrvatskoj od 2015. godine (navedeno podrazumijeva da monetarne agregate u Hrvatskoj studenti trebaju naučiti u skladu s novim definicijama i novom sektorizacijom financijskih institucija i drugih sektora u Hrvatskoj; ujedno to znači da se kao točan odgovor neće priznati oni odgovori studenata koji su zanemarili novu strukturu monetarnih agregata);
  • Zadaci vježbi sa seminarske nastave

Prezentacije. Isprintaj prezentacije i zabilježi stvari na koje profesori stavljaju naglasak, jer se upravo takva pitanja pojavljuju na kolokvijima/ispitu.

Skripta. Dolje možeš pronaći neke od najpoznatijih skripti.

Kako položiti monetarnu politiku?

Ispit. Ispit je unificiran za sve profesore i sastoji se od 100 bodova od kojih je 60 za pozitivnu ocjenu. Prvi dio su pitanja na nadopunjavanje, a drugi je nekoliko kraćih esejskih pitanja u sklopu kojih se obavezno pojavi minimalno jedan graf kojeg je potrebno skicirati i objasniti. Zadnje pitanje koje nosi i najveći broj bodova je bilanca banke (poslovne ili centralne) s kraćim zadatkom o kreditnom potencijalu banke ili kreditnom multiplikatoru.

Kolokvij. U prvi kolokvij ulazi prvih 5 poglavlja knjige. Dodatno, instrumente monetarne politike HNB-a trebaš naučiti prema zadnjim podacima i materijalima objavljenima na stranici HNB-a. Gradivo koje ulazi u drugi kolokvij uključuje poglavlja: 3, 5, 6, 7, 8, 9 iz knjige. Vidiš da se 3. i 5. poglavlje polaže i u sklopu drugog kolokvija. Zadatak je najčešće kombinacija bilance banke iz koje se kasnije izračunava kreditni potencijal ili multiplikator (u jednom kolokviju imat ćete bilancu centralne banke, a u drugom bilancu poslovne banke).

Dolasci. Redovno pohađanje nastave podrazumijeva da student do prvog kolokvija može izostati s najviše 2 termina predavanja i 2 termina seminara.

Projektni zadatak. Dodatni bodovi mogu se ostvariti izradom i izlaganjem prezentacija u okviru seminarske nastave (maksimalno 5 bodova).


Štreber Rajko

Dobro iskoristi ovaj četvrtak, ako misliš za vikend tulumariti. Ajde, skini tu skriptu i kreni učiti. Ako zapneš s onim težim ispitima, pogledaj naše instrukcije.


Pitanja s prošlih rokova
Teorija i zadaci / neriješeno
Skripta  |  18/05/2024  |  11 stranica
0
0
Pitanja za ispit
Neodgovorena pitanja
Skripta  |  18/05/2024  |  13 stranica
0
0
Zadaci za 2. kolokvij
Zadaci / neriješeni
Skripta  |  18/05/2024  |  10 stranica
0
0
Primjeri ispita
Pitalice,nadopunjavanje,esejska
Skripta  |  18/05/2024  |  48 stranica
0
0


Nemamo ono što si tražiš? Javi nam što ti treba ili nam pošalji skriptu koju nemamo.

ECTS:
6
Semestar:
5
Preduvjet:
osnove ekonomije i makroekonomija
Kolokvij:
DA
Usmeni:
NE
Projekt:
NE

Povezani postovi