Kolegiji Menadžment

Banner

Opis

Materijali

Komentari

InfoMenadžment je zanimljiv i interaktivan kolegij. Razumijevanje menadžerskih koncepata, kompleksne uloge i zadataka menadžmenta u suvremenim organizacijama će ti sigurno pomoći da budeš bolji menadžer u budućnosti! 🙂

Mi smo ti pripremili sve što ti treba za uspješno polaganje ovog ispita. Pročitaj naše savjete i baci pogled na naše skripte.

Kako učiti menadžment?

Obvezna literatura. Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F., Pološki Vokić, N. (2008.), Temelji menadžmenta, Školska knjiga, Zagreb

Prezentacije. Isprintaj prezentacije i zabilježi stvari na koje profesori stavljaju naglasak, jer se upravo takva pitanja pojavljuju na kolokvijima/ispitu.

Skripta. Dolje možeš pronaći neke od najpoznatijih skripti.

Kako položiti menadžment?

Osim klasičnog polaganja ispita, ovaj kolegij možeš položiti i kroz aktivno sudjelovanje u nastavi i kolokviranje. Pod tim se podrazumijeva:

  • rad na nastavi;
  • izrada projektnih zadataka;
  • polaganje kolokvija.

Uvjet za izlazak na kolokvij je prisustvovanje na 70% predavanja i 70% seminarske nastave. Uvjet za potpis je prisustvovanje na 50% predavanja i 50% seminarske nastave.

Projektni zadatak/zadaće. Na seminarskoj nastavi će tijekom semestra biti podijeljena ukupno tri domaća zadatka koji će se raditi u grupama od pet studenata. Svaki domaći zadatak sastojat će se od dijela koji treba napraviti individualno i dijela koji treba napraviti u grupi.


Štreber Rajko

Kažu da je utorak najproduktivniji dan u tjednu. Ajde, skini tu skriptu i dokaži da je tako! Ako zapneš s težim ispitima, pogledaj naše instrukcije.


Express skripta
Teorija
Skripta  |  15/01/2024  |  32 stranica
0
0


Nemamo ono što si tražiš? Javi nam što ti treba ili nam pošalji skriptu koju nemamo.

ECTS:
6
Semestar:
5
Preduvjet:
organizacija
Kolokvij:
DA
Usmeni:
NE
Projekt:
NE

Povezani postovi