EFZG Tips & Tricks

Kako prijaviti seminarski/završni rad?


David Rey Hudeček
12/03/2018
Vrijeme čitanja: 3 min


Recept

Uloži nekoliko koraka po faksu, 2,23 minute razmišljanja o izboru kolegija, žlicu (čajnu) mašte, 5 x Havana na YouTube-u dok istražuješ, 4 kune za prijavnicu i tvoj seminarski/završni rad je prijavljen!

Jednostavno je.

Odabir mentora, odnosno kolegija je prvi korak. Mentor ti može biti i profesor ili asistent koji ti nije predavao. Odaberi kolegij koji te zanima, najbolje da odabereš kolegij o kojem imaš znanja i mentora koji je pristupačan i s kojim ti je ugodno komunicirati.

Tema rada mora biti vezana za kolegij iz kojeg je tvoj mentor održavao nastavu. Često mentor predloži temu, a možeš i sam proučiti gradivo (POŽELJNO) pa doći na konzultacije sa svojom idejom.

Povezano: Kako napisati diplomski u tjedan dana?

Povezano: Kako pravilno citirati u radovima?

Koncept seminarskog rada pišeš nakon provedenog istraživanja. Ovaj put istraživanje bi trebalo trajati dulje od nekoliko pjesama na YouTubeu. Koncept mora sadržavati obrazloženje teme, sadržaj seminarskog rada i prijedlog korištene literature.

Na konzultacije donosiš koncept seminarskog/završnog rada (i prijavnicu ako se radi o završnom radu, a za seminarski prijavnicu nosiš tek na kraju, kod upisa ocjene). Ako ti mentor sve odobri, potpisuje prijavnicu te nakon toga prijavnicu nosiš u tajništvo katedre (samo za završni), potrebno je odobrenje od pročelnika. Kad je koncept odobren, tema se smatra prihvaćenom i možeš započeti pisati rad.

Nije potrebno ništa prijavljivati preko studomata.

Potpisanu prijavnicu imaš sve do upisa ocjene iz završnog rada.

Maksimalno tri puta imaš pravo nositi seminarski/završni rad mentoru na čitanje, nakon čega se rad ocjenjuje.

Za ocjenu je potreban primjerak seminarskog/završnog, prijavnica i index.

Kad je ocjena upisana, sve zajedno s indexom nosiš u referadu.

BITNO! Prijave za završni rad traju u ljetnom semestru, najkasnije do zadnjeg dana predavanja u istom. Ako slučajno zaboraviš prijaviti na vrijeme, odmah piši molbu jer u suprotnom moraš čekati sljedeću akademsku godinu kako bi završio preddiplomski studij.

 

Povezani postovi

DING - Prvi studentski job app

Smart Study | 4 MIN ČITANJA

Kako naučiti Računovodstvo 2 u tjedan dana?

EFZG Tips & Tricks | 5 MIN ČITANJA

Kako započeti statističku analizu?

EFZG Tips & Tricks | 3 MIN ČITANJAKomentari