EFZG Tips & Tricks

Basic pojmovnik za brucoše


David Rey Hudeček
11/10/2018
Vrijeme čitanja: 3 min
Nisu ti jasni svi pojmovi koje čuješ na faksu? Nije sramota. U akademskoj zajednici se koriste riječi koje nisi navikao slušati u svakodnevnom srednjoškolskom životu. Kako bi izbjegao oštre poglede teta iz referade, jer ne znaš što je npr. AAI, pročitaj naš pojmovnik.         

Pojmovnik

AAI je elektronički identitet kojeg češ dobiti na fakultetu te ga koristiti za pristup mrežnim i mrežom dostupnim resursima. Npr. koristit češ ga prilikom prijave na Studomat.

AKADEMSKA ČETVRT mnogima je najdraže pravilo na fakultetu, a označava 15 minuta tolerancije na kašnjenje. Dakle, ako predavanje počinje u 10:00, većina profesora će nastavu započeti u 10:15.

Čak 83% studenata nije upoznato s pravim značenjem pojma ECTS bod prilikom upisa na faklutet.

ECTS bodovi predstavljaju studentsko opterećenje tijekom ispunjavanja fakultetskih obaveza. Jedan takav bod predstavlja 25 do 30 radnih sati redovnih studenata. Kako bi postao magistar potrebno je skupiti 300 ECTS bodova.

JMBAG iliti Jedinstveni Matični Broj Akademskog Građana je broj koji se nalazi iznad tvoje fotografije u indexu. Ovaj broj dobiva svaka osoba koja se upiše u visokoobrazovnu ustanovu, a ti ćeš ga morati upisivati na svaki ispit koji ćeš pisati i svaki dokument vezan za fakultet. Savjet – nauči ga napamet.

PARCIJALA je upis predmeta s više godine pri ponavljanju godine. Jednostavnije, ljepši naziv za pad godine. Ako student koji upisuje pad godine, ima uvjete za upis predmeta s više godine kažemo da je na parcijali.

PARTICIPACIJA je iznos školarine za studente, a plaća se u pravilu jednokratno prilikom upisa u zimski semestar akademske godine.

PREDROK, rok prije glavnog roka. Predrok predstavlja mogućnost da riješiš ispit prije službenih rokova, odnosno za vrijeme trajanja predavanja. To je kao kolokvij, ali u obliku ispita u kojem je uključeno cijelo gradivo te se najčešće održava tjedan ili dva prije službenih rokova.

REKTOR je kralj sveučilišta. Uobičajeno je redovni profesor kojeg bira sveučilišno vijeće na određeno vrijeme kako bi bio na čelu sveučilišta.

Aktualni rektor Sveučilišta u Zagrebu je prof. dr. sc. Damir Boras, redoviti profesor Filozofskoga fakulteta.

SILABUS na engleskom jeziku označava plan rada. Akademski silabus obično donosi kratki opis kolegija, raspored tema, kako će se odvijati rad, i što će studenti morati učiniti da kolegij polože s prolaznom ocjenom.

Ovo su osnovni pojmovi s kojima moraš biti upoznat kako bi se lakše nosio s administracijom, a sad se baci na učenje pojmova iz kolegija koji te čekaju! :) 

Ako zapneš u učenju, Štreberaj je uvijek tu za tebe, javi nam se

Povezani postovi

7 STVARI KOJE MORAŠ ZNATI AKO SI UPISAO EFZG

Smart Study | 4 MIN ČITANJA

[ToolDay] Intervju kartica

EFZG Tips & Tricks | 3 MIN ČITANJA

Kako se pripremiti za kolokvij iz RAČ2 u 4 dana?

EFZG Tips & Tricks | 3 MIN ČITANJAKomentari